Tuyển Dụng

[ SDC ] Tuyển dụng Kế Toán Thanh Toán

1. Mảng thanh toán – Kiểm tra sự hợp lý, hợp lệ của hồ sơ thanh toán – Thực hiện hạch toán chi phí và các nghiệp vụ khác, thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp, nhân viên và hạch toán ngân hàng, tiền mặt – Thực hiện kiểm tra bảng lương, hạch toán […]

Translate »